• U bent hier:
  • privacy

Datenschutzerklärung:

Privacyverklaring
1. Juridische grondslag
1.1. De Algemene Gegevensbeschermingsverordening van de EU, de Wet Gegevensbescherming uit 2000 en het Amendement Wet Gegevensbescherming uit 2018 hebben betrekking op het recht op bescherming van persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).
2. Elementaire zaken
2.1. Thomas Walch, Arlbergstr. 93, A-6751 Braz, Oostenrijk
2.2. Het is erg belangrijk voor ons om alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt te beschermen en veilig te houden. In dit document leert u meer over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken en verwerken.

Fotos

3. Doelbeperking, wettelijke basis, opslagduur en gegevensontvanger
3.1. De verzamelde persoonlijke gegevens hebben we nodig om per e-mail contact op te nemen met de gast voor facturatie en voor het elektronisch melden van de gegevens aan de autoriteiten (Oostenrijks meldsysteem). De gegevens worden voor dit doel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt.
3.2. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is enerzijds de nakoming van het contract, legitieme belangen, de nakoming van onze wettelijke of contractuele verplichtingen en anderzijds uw toestemming (bijv. contactformulier, nieuwsbrief, cookies). Het niet verstrekken van de gegevens kan verschillende gevolgen hebben.
3.3. We verwerken ook gegevens die zijn verzameld door Klostertal Tourismus, Klostertalstr. 70, 6752 Dalaas, Oostenrijk of die we via de overkoepelende organisatie Alpenregion Bludenz, Tourismus GmbH, Rathausgasse 12, 6700 Bludenz, Oostenrijk hebben ontvangen. Daarbij gaat het om elementaire persoonlijke gegevens zoals: uw naam, adres en contactgegevens van uw voorkeur (e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Deze zijn afkomstig van Feratel Webclient Klostertal Tourismus, die u zelf kunt invoeren via aanvraagtools of die u bij een telefonische aanvraag kunt laten invoeren.
3.4. We verwerken uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, indien nodig, voor de duur van de gehele zakelijke relatie en daarna in overeenstemming met de wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen, die beschreven staan in het Duits handelswetboek (UGB) en de federale belastingwet (BAO), en tot aan de beëindiging van een juridisch geschil, lopende garantietermijnen, enz.
3.5. Wij hebben aan de firma Pixelbrain Karin Lutz, Innsiedlung 13, 6341 Ebbs-Eichelwang de opdracht gegeven tot het beheer van onze websites. In het kader van hun werkzaamheden geven wij hen toegang tot uw persoonlijke gegevens, voor zover zij de gegevens nodig hebben om hun respectievelijke werkzaamheden te vervullen. Ze hebben zich aan ons verplicht zich te houden aan de toepasselijke voorschriften ten aanzien van gegevensbescherming. Er zijn opdrachtverwerkingscontracten gesloten in overeenstemming met artikel 28 DSGVO. U kunt meer informatie aanvragen over de door ons gecontracteerde opdrachtverwerkers via info@landhauswalch.at.

4. Contactformulier
4.1. Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens uit ons contactformulier, worden voor het verwerken van uw aanvragen via onze eigen mailserver, aan ons toegestuurd, door ons verder verwerkt en bij ons opgeslagen. Deze gegevens niet verzameld of gedeeld zonder uw toestemming. Zonder deze gegevens kunnen we uw aanvragen niet verwerken.
4.2. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften van de § 96 lid 3 TKG evenals artikel 6 lid.1 a (toestemming) DSGVO.

5. Nieuwsbrief
5.1. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door in de e-mail de opmerking "Verwijderen" in de onderwerpregel te vermelden.
5.2. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften van § 96 sub 3 TKG evenals artikel 6 lid.1 a (toestemming) DSGVO.

6. Cookies, andere trackingtools en webanalyse
6.1. Cookies, andere tracking-technologieën en functies van de webanalysedienst Google Analytics kunnen op veel verschillende manieren op ons internetplatform worden gebruikt. Aanbieder ervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze informatie wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen.
Cookies zijn kleine tekstbestanden, die het mogelijk maken om de gebruiker te herkennen en uw gebruik van onze websites te analyseren. De daardoor gegenereerde informatie wordt verzonden naar de server van de provider en daar opgeslagen. Ze dient ervoor om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Daarnaast worden cookies gebruikt om de frequentie van paginaweergaven en algemene navigatie te meten.
6.2. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat we cookies plaatsen. In uw browser-instellingen kunt u acceptatie van cookies weigeren. Hoe dit in detail werkt, kunt u vinden in de instructies van uw browser-producent. Als u besluit bepaalde technische en/of functionele cookies te weigeren, kan de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt worden. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw apparaat tot u ze verwijdert.
6.3. Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst gesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens. Deze heeft zich tegenover ons verplicht zich te houden aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. U kunt meer informatie aanvragen over de door ons gecontracteerde opdrachtverwerkers via info@landhauswalch.at.
6.4. Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd [bijvoorbeeld door de laatste 8 bits te verwijderen]. Als gevolg hiervan is alleen een ruwe lokalisatie mogelijk.
6.5. Wij hebben een contract afgesloten met Google voor de verwerking van de opdrachtgegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.
6.6. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften van § 96 lid 3 TKG evenals artikel 6 DSGVO (in het bijzonder, toestemming) . Omdat de privacy van onze gebruikers belangrijk voor ons is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.
6.7. Gebruik van Facebook plug-ins (vind-ik-leuk knop)
Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-Californië Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA opgenomen. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ( "vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres op onze website heeft bezocht. Als u klikt op de Facebook "vind-ik-leuk"-knop, terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u een link maken met de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel. Dit stelt Facebook in staat het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toe te wijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de website geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden verstrekt of van het gebruik ervan. Voor meer informatie, zie de verklaring van Facebook over gegevensbescherming op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan toewijzen, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account.

Bronlocatie: Facebook disclaimer van eRecht24

7. Toestemming en herroepingsrecht
7.1. Als uw toestemming nodig is voor de verwerking van uw gegevens, zullen wij deze alleen verwerken na uw uitdrukkelijke toestemming.
7.2. In principe verwerken we geen gegevens van minderjarigen en zijn we evenmin geautoriseerd om dit te doen. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u de leeftijd van 14 jaar hebt bereikt of dat er toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger is verkregen.
7.3. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via het volgende e-mailadres: info@landhauswalch.at. In een dergelijk geval worden de gegevens die eerder over u zijn opgeslagen geanonimiseerd en vervolgens alleen voor statistische doeleinden gebruikt zonder persoonlijke referentie. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

8. Beveiliging van gegevens
8.1. Thomas Walch maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgebonden gegevens die aan ons ter beschikking zijn gesteld, te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technische vooruitgang.

9. Uw rechten
9.1. U hebt op elk moment recht op informatie van de verantwoordelijke persoon (Thomas Walch) over de relevante persoonlijke gegevens. Voor zover er geen wettelijke verplichting tot opslag is, hebt u het recht op verwijdering van deze gegevens en op het maken van bezwaar tegen de verwerking. Bovendien hebt u recht op correctie en beperking van verwerking van de gegevens, op gegevensoverdraagbaarheid en kunt u een klacht indienen bij de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wenen, e-mail: dsb@dsb.gv.at)

10.2. Met betrekking tot uw rechten verzoeken wij contact met ons op te nemen via info@landhauswalch.at of ons te schrijven naar:
Walch's Camping & Landhaus, Thomas Walch, Arlbergstrasse 93, A-6751 Braz, Oostenrijk